Wat te doen bij wateroverlast?

Wat is wateroverlast?

Wateroverlast is de verzamelnaam voor situaties waarin men hinder ondervindt door een teveel aan water. In de meeste gevallen komt dit door hevige regenval, overstroming van rivieren of opstijgend grondwater.

Hoe ontstaat wateroverlast?

Wateroverlast door hevige regenval komt meestal voor in stedelijke gebieden, dit omdat er veel verharding aanwezig is waardoor het water niet kan infiltreren in de grond maar via de riolering moet worden afgevoerd. Rioleringen zijn er niet op berekend om deze pieken te kunnen slikken. De straat zal dan mee als buffer dienen. De problemen ontstaan echter wanneer het water de kelder binnenloopt. Of nog erger, over de dorpels komt en de leefruimte binnenstroomt. 

Wateroverlast ten gevolge van opstijgend grondwater ontstaat wanneer er onvoldoende drainage is in de grond rondom de woning. Of als de grond reeds volledig verzadigd is. Het water zoekt altijd de makkelijkste weg om de druk te verlagen. In dit geval is dat via jouw keldermuren of vloerplaat. 

 

Heb je last van wateroverlast in je kelder?

Wanneer een ruimte in je huis of bedrijf onder water staat is het een kwestie deze zo snel mogelijk terug droog te krijgen om schade zo veel mogelijk te beperken.

Benieuwd wat je hiertegen kan doen? Lees het in onze blog.

Oplossingen voor wateroverlast

Om overlast door hevige regenval te voorkomen is de Belgische overheid op veel plaatsen reeds bezig met het aanleggen van een gescheiden rioleerstelsel. Dit houdt in dat het regenwater en het afvalwater via aparte leidingen wordt afgevoerd. Hierdoor kunnen ze bij hevige regenval de regenwaterleidingen rechtstreeks in rivieren of overstromingsgebieden laten lozen en zo zo snel mogelijk het waterpeil doen zakken. 
Dit gaat de probleem periode vooral verkorten, maar het is nog steeds mogelijk dat je kelder onder water komt te staan. Om dit op te lossen beschik je best over een kwalitatieve dompelpomp. 

Om overlast van opstijgend grondwater te voorkomen zijn er meerdere oplossingen die de problemen kunnen verminderen. Indien je een vrijstaande woning hebt kan je een drainage ring rond de woning ingraven. Hierdoor spoelt het water sneller weg en verlicht je de waterdruk op de muren. 

Indien dit niet mogelijk is bestaan er ook meerdere firma’s welke gespecialiseerd zijn in het waterdicht maken van je muren.

Als dit toch nog een probleem blijft kan je altijd nog opteren om een dompelpomp te plaatsen in de kelder. Hierbij staan we je graag bij met het nodige advies.

Hulp nodig bij wateroverlast?

De Pompshop helpt je graag bij het oplossen van wateroverlast. Heb je nodig vragen?