Verzenden & retourneren

B2C

Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen of producten besteld via deze webwinkel worden in het magazijn van DE POMPSHOP afgehaald door de Klant.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, kunnen de goederen in het magazijn van DE POMPSHOP de volgende werkdag worden afgehaald na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moeten door de Klant onmiddellijk bij ontvangst worden gemeld aan DE POMPSHOP.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

 

Herroepingsrecht

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DE POMPSHOP via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per aangetekende post, fax of e-mail op het adres welkom@depompshop.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DE POMPSHOP heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan DE POMPSHOP. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DE POMPSHOP zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die o.a. het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DE POMPSHOP alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DE POMPSHOP alle goederen heeft teruggekregen.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door DE POMPSHOP geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

DE POMPSHOP betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

B2B

Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen of producten besteld via deze webwinkel worden in het magazijn van DE POMPSHOP afgehaald door de Klant.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, kunnen de goederen in het magazijn van DE POMPSHOP de volgende werkdag worden afgehaald na ontvangst van de bestelling.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Elk zichtbaar gebrek dient DE POMPSHOP binnen de 24 uur per e-mail of per aangetekende post te worden meegedeeld.

 

Elk verborgen gebrek moet binnen de 8 dagen na ontdekking ervan per e-mail of per post aan DE POMPSHOP worden gemeld.

 

Wanneer er sprake is van een aan DE POMPSHOP toe te rekenen gebrek en de hoger vermelde formaliteiten werden nageleefd, zal de verbintenis van DE POMPSHOP beperkt zijn tot de herstelling van het gebrek en wanneer het gebrek redelijkerwijze niet herstelbaar is, beperkt zijn tot het vervangen van de goederen door een identiek of gelijkwaardig goed. DE POMPSHOP zal nooit gehouden zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding noch voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade.